odlingen

Sune Abrahamsson med familj driver företaget Sune Abrahamsson AB på gården Abraham Hill. De första jordgubbsplantorna planterades 1982 och året därpå var det Sune och hans far som skördade jordgubbarna. Företaget har sedan dess växt och även provat på att odla andra grödor, för att så småningom komma fram till att det är jordgubbar som Sunes specialitet. Numera är vi helt nischade och odlar jordgubbar på drygt 150 hektar mark utanför Kristianstad i Skåne.

kvalitet och hållbarhet

Vi provar kontinuerligt nya sorter och ny odlingsteknik för att bli ännu bättre. På vår literkartong finns märkningen Svenskt sigill vilket betyder att vår odling är IP-certifierad enligt sigillnivån. En certifiering enligt Sigillnivån säkrar extra produktionsmervärden som går utöver gällande lagstiftning inom områdena livsmedelssäkerhet och minskad miljöpåverkan. Standarden står för ett hållbart lantbruk som arbetar för att bibehålla och främja den biologiska mångfalden.

Svenskt Sigill är ett märke som hjälper dig att välja produkter som producerats på ett hållbart sätt med ansvar för djur och natur. Märket garanterar att produktionen skett enligt IP-standardens Sigillnivå, det vill säga med hög livsmedelssäkerhet, god djuromsorg och miljöansvar. Att reglerna följs kontrolleras av ett oberoende certifieringsorgan som regelbundet besöker företaget. Dokumentation av produktionen är viktigt för uppföljningen, det ger också maten full spårbarhet.

Odlaren och djuruppfödaren tar ett aktivt ansvar om framtiden, förvaltar och värnar om de kärnvärden som den svenska modellen sedan lång tid byggt upp och odlingsmetoder utvecklas med utgångspunkt från vetenskap och ett resursmässigt hållbart synsätt. Noggrann dokumentation, identifiering av kritiska faktorer i kombination med förebyggande åtgärdsprogram och full spårbarhet är grunden för en kvalitetssäkrad produktion.

För råvaran betyder Svenskt Sigill-märkningen ett steg från anonym produkt till en profilerad kvalitetsprodukt från en kontrollerad odling eller uppfödning. Helt enkelt ett sätt att synliggöra de mervärden som en ansvarsfull produktion bidrar till, ända fram till handel och konsument.

Läs mer om Svenskt sigill här.

Svenskt_Sigill_Platta_Mat_Checkboxar_RGB.jpg

Odlingens IP-certifikat

 

ORGANISATIONEN

Utöver att hela familjen Abrahamsson är engagerade i företaget har vi god hjälp från många duktiga medarbetare. På en stor odling krävs medarbetare i många led, eftersom det krävs mycket förarbete innan själva skörden kan sättas igång. 

Då vi satsar på att erbjuda den bästa jordgubbskvaliteten i Sverige så har vi många utvalda kvalitetskontrollanter ute på fälten under hela skördetiden. Kvalitetskontrollanterna är ansvariga för att bären uppfyller våra kvalitetskrav så som att jordgubbarna ska ha rätt mognadsgrad, inte ha några skador samt att literkartongerna är välfyllda. Det är viktigt att jordgubbarna skördas i rätt tid och att det går till på rätt sätt då det är mycket ömtåliga bär. 


 

På en stor gård finns det många fordon och maskiner att underhålla, därför har vi ett antal duktiga medarbetare som ser till att allt det praktiska fungerar som det ska. Då vi delvis kör ut våra jordgubbar på egen hand och med egna bilar har vi även chaufförer som levererar dagsfärska jordgubbar till våra kunder.

 


special ryggar.JPG

Sist men absolut inte minst har vi ett stort antal plockare som plockar våra jordgubbar på ett varsamt sätt. Vi har stor hjälp från medarbetare ifrån Polen, Litauen och Rumänien som har varit hos oss i många år och ständigt kommer tillbaka, sommar efter sommar. Utöver ovan nämnda har vi även många anställda från Kristianstadtrakten som hjälper till under högsäsong. Duktiga medarbetare är nyckeln på en sådan här stor odling, även om såklart vädret alltid spelar den största rollen för hur jordgubbssommaren ser ut.